sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Lê Văn Duy
Kinh doanh - 0934 505 789

Mr. Cao Trung Vũ
Kinh doanh - 090 626 6631

Ms. Nguyễn Thị Vinh
Kinh doanh - 0936 130 538

Màng Seal nhôm

Màng nhôm Alu định hình
Màng nhôm Alu định hình
Màng nhôm in
Màng nhôm in
Màng nhôm in
Màng nhôm in

Màng PE/PVC

Màng PE
Màng PE
Màng PVC
Màng PVC
Màng PVC
Màng PVC
Màng PE/PVC làm ống bẻ
Màng PE/PVC làm ống bẻ
Màng PE/PVC làm ống bẻ
Màng PE/PVC làm ống bẻ
Màng PE/PVC làm ống bẻ
Màng PE/PVC làm ống bẻ

Màng Alu

Màng Alu
Màng Alu
Thành phần màng Alu
Thành phần màng Alu

Sản phẩm khác

Chai lọ
Chai lọ
Chai lọ
Chai lọ
Gelatin
Gelatin
Gelatin
Gelatin
Nắp chai
Nắp chai
Seal
Seal