sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Lê Văn Duy
Kinh doanh - 0934 505 789

Mr. Cao Trung Vũ
Kinh doanh - 090 626 6631

Ms. Nguyễn Thị Vinh
Kinh doanh - 0936 130 538

Màng Seal nhôm

Màng nhôm Alu định hình
Màng nhôm Alu định hình
Màng nhôm in
Màng nhôm in
Màng nhôm in
Màng nhôm in